Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề năm 2018 (16:28 29/05/2018)


HNP - Sáng 28/5, Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Toàn cảnh Hội nghị


Hội nghị đã được nghe PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên cao cấp khoa Tư hưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí truyền đạt những nội dung cơ bản trong chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đó là: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua hội nghị, nhằm thống nhất về nhận thức, hành động trong quá trình tổ chức thực hiện, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú trong cơ quan. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú trong cơ quan cần học tập và làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, đặc biệt là phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nêu gương và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Lê Hải


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật