Ứng Hòa: Hiệu quả từ việc học tập và làm theo lời Bác (14:23 11/05/2018)


HNP - Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, chính quyền huyện Ứng Hòa đã có nhiều cách làm sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân.

Xác định công tác tuyên truyền có một nhiệu vụ hết sức quan trọng, nên thời gian qua, Huyện ủy Ứng Hòa đã quán triệt, tuyên truyền đến các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện qua các hội nghị sinh hoạt chi bộ, hội nghị của Đảng bộ, các buổi họp thôn, tổ dân phố; hội nghị báo cáo viên; qua Bản tin Ứng Hòa, Cổng thông tin điện tử huyện; hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở; hệ thống pa nô, khẩu hiệu, áp phích... Trong đó đã chú trọng đến các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05 và chuyên đề toàn khóa; tuyên truyền các mô hình hay, cách làm mới; tuyên truyền biểu dương và nhân rộng gương “Người tốt việc tốt” trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, các tập thể, cá nhân tiêu biểu như Hội Cựu chiến binh huyện với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa, Trạm Y tế xã Quảng Phú Cầu làm theo lời Bác “Lương y phải như từ mẫu”; tấm lòng nhân ái của thầy giáo Ngô Mạnh Cường (Trường THCS Sơn Công); trưởng thôn Đỗ Văn Hỷ (Nhân Trai - Đông Lỗ); hộ gia đình làm kinh tế giỏi Nguyễn Văn Thanh (Vạn Thái); Đinh Xuân Thủy (Hồng Quang), Đồng chí Đặng Thị Thùy với phong trào từ thiện, nhân đạo (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện)…
 
Huyện cũng đã chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp với các phong trào thi đua, các Cuộc vận động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Ứng Hòa tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” vận động cán bộ, hội viên duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả như: “Lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”; Công an huyện với phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy… Đồng thời, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác còn được gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cụ thể: Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành chức năng của huyện đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự đô thị; xử lý vi phạm về môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ và thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở”.
 
Ngoài ra, đưa vào giảng dạy nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục trên địa bàn huyện, chủ yếu việc học tập ở môn đạo đức, môn giáo dục công dân, các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa thông qua giờ chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt tập thể lồng ghép trong các hội thi, hội diễn văn nghệ trong các đợt kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện của ngành như 20/11; kết hợp với việc thực hiện tốt 02 bộ quy tắc ứng xử của UBND thành phố với đăng ký học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 18-KH/HU về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng Người Ứng Hòa, Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện triển khai theo nội dung Chỉ thị số 05, gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng Người Ứng Hòa, Hà Nội thanh lịch, văn minh, thông qua các hội nghị báo cáo viên hàng tháng, tập huấn công tác hàng năm, lồng ghép các nội dung vào chương trình học lớp bồi dưỡng nhận thức đảng, lớp đảng viên mới, lớp Sơ cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị và các đợt sinh hoạt thực tế ngoại khóa...
 
Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, huyện Ứng Hòa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05 và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện, của Thành phố năm 2018, chuyên đề học tập năm 2018; 03 chương trình, 03 kế hoạch của Huyện ủy thực hiện 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI; tuyên truyền, biểu dương để nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong huyện, cụ thể hóa việc xây dựng kế hoạch thực hiện theo chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; thực hiện nghiệm Công văn số 14-CV/BTGHU, ngày 13/3/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy “Về bổ sung một số nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ sở, cơ quan, đơn vị. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt tại các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn. Tiếp tục đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

Trường Giang


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật