Cầu Giấy khen thưởng 22 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW (14:39 13/04/2018)


HNP - Sáng 13/4, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Các cá nhân được Quận ủy khen thưởng


Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đã làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu đã tự giác xây dựng và thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, sát chức năng nhiệm vụ, tùy theo vai trò, vị trí công tác để đăng ký những việc làm theo cho phù hợp như lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, tự ý thức nâng cao đạo đức công vụ, đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, bệnh thành tích. Không vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm…
 
Qua đó, đã xuất hiện rất nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả, như: Đảng bộ phường Trung Hòa với nội dung “Thực hiện hiệu quả Chị thị 05 gắn với thực hiện phương châm “5 rõ” trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ năm 2017; Hội người cao tuổi phường Nghĩa Tân với nội dung “Làm gì để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; UBND quận đã tiến hành lấy phiếu đánh giá cán bộ sự hài lòng của nhân dân đối với cán bộ tiếp dân của cấp quận và phường, đã có trên 95 ý kiến người dân được lấy phiếu hài lòng với sự phục vụ của cán bộ tiếp dân; Đảng bộ quân sự quận tổ chức hội nghị tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xứng danh Bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới”; Đoàn thanh niên quận với công trình “Biến điểm tập kết rác thải sinh hoạt thành vườn hoa thanh niên, con đường bích họa”... 
 
Đáng chú ý, để xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một số TCCS Đảng đã triển khai tốt việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo như: Đảng bộ phường Yên Hòa lựa chọn việc giám sát các chuyên đề quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lãnh đạo công tác GPMB, tăng cường xuống xuống cơ sở để kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhân dân; Đảng bộ phường Mai Dịch lựa chọn giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và đô thị…
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm vụ thời gian tới, Quận tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực  hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; 05 chương trình công tác toàn khóa của quận ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của quận. Tập trung công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục đưa các nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào chương trình giảng dạy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị quân, trong các cấp học nhằm giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, giáo viên, học sinh các cấp học, bậc học. 

Tại hội nghị, 15 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Quận ủy Cầu Giấy khen thưởng.

Thu Uyên


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật