Quận Ba Đình: Học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 (13:00 03/04/2018)


HNP - Sáng 3/4, Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Hồ Chí Minh”.


Toàn cảnh hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Sáu, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy nhấn mạnh: việc học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Hồ Chí Minh” là một trong những nội dung quan trọng, là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, vì vậy, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo quận đề nghị các các đồng chí cán bộ chủ chốt nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu nội dung truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Hồ Chí Minh”.

Sau hội nghị này, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cần nghiên cứu, cụ thể hoá phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, gắn với chương trình, công tác nhằm thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời, thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 18, 19, 20 và 21 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 


Thu Uyên


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật