Phụ nữ Long Biên với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW (14:28 07/02/2018)


HNP - Năm 2017, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp Hội phụ nữ quận Long Biên. Từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào.


Để triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội LHPN các cấp quận Long Biên đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong hệ thống Hội với những nội dung cụ thể, phù hợp. Việc tổ chức quán triệt Chỉ thị cũng được Hội triển khai nghiêm túc, quán triệt đến 100% cán bộ chi, tổ Hội. Đồng thời, chỉ đạo các chi hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng thông qua các buổi sinh hoạt Hội định kỳ. Qua đó, tiếp tục làm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội LHPN Quận và 14/14 đồng chí Chủ tịch Hội LHPN phường đã niêm yết công khai nội dung bản đăng ký tu dưỡng của bản thân tại nơi làm việc để cán bộ, hội viên theo dõi, góp ý kiến trong quá trình thực hiện. Hội LHPN Quận và cơ sở tổ chức 9 buổi tuyên truyền có 886 người dự. Đồng thời, chỉ đạo Hội LHPN cơ sở lồng ghép nội dung việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các buổi sinh hoạt hội viên; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Đáng chú ý, trong năm qua, Hội LHPN Quận và cơ sở luôn chú trọng nội dung tuyên truyền giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hướng tới chuyển đổi hành vi đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam; tập trung vào giải quyết một số vấn đề xã hội cụ thể đang đặt ra liên quan đến phụ nữ như vấn đề: an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm, tệ nạn xã hội... Tuyên truyền quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ, về vai trò, vị trí quan trọng và lực lượng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng. Giúp cho hội viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp Hội, trước hết là của người đứng đầu tổ chức Hội, của cán bộ, đảng viên nữ, hội viên. Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Cùng với các mô hình như “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm", Sử dụng làn nhựa khi đi chợ, phân loại rác thải và phế liệu tải chế, Hội LHPN quận đã phối hợp tổ chức 05 buổi tọa đàm có 415 người tham dự với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện phong trào thi đua. Duy trì các mô hình “làm theo” hiệu quả như: mô hình “Treo ảnh Bác tại gia đình”, “Nhóm sống xanh”, tiết kiệm điện, mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”. Với mô hình nuôi lợn nhựa đã tiết kiệm 6,5 tỉ đồng, trích lại 2,1 tỷ đồng cho trên 500 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế và giúp đỡ phụ nữ nghèo, khó khăn, bệnh tật, các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn vay vốn không tính lãi phát triển kinh tế gia đình.

Trong năm 2017, Hội PHPN quận đã xây dựng mới 20 chi hội thực hiện, nâng tổng số chi hội văn minh lên 70 chi hội trên địa bàn quận. Phần lớn các chi hội đã tổ chức cho cán bộ, hội viên ký cam kết trong thực hiện việc cưới, việc tang theo quy định văn minh, tiến bộ. Trong năm 2017, số đám cưới thuộc gia đình cán bộ, hội viên là 448 đám cưới và 332 đám tang thực hiện đúng quy định, trong đó, 231 đám thực hiện hỏa táng.

Năm 2018, Hội LHPN quận Long Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào thi đua hàng năm.

Đồng thời, tiếp tục triển khai và tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay, sáng kiến tốt; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực và phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm, tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Hoàng Ngân


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật