Quận Hà Đông: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác (10:05 30/12/2017)


HNP - Năm 2017, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức và hành động phong phú, qua đó giúp sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quận thực sự vững mạnh.


Toàn quận đã tổ chức các hội nghị học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho hàng trăm lượt người, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt 98,8%, tỷ lệ đoàn viên, hội viên học tập đạt trên 81%, 98,3% đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đều xây dựng chương trình hành động làm theo gương Bác. Phát hiện và nhân rộng nhiều điển hình cá nhân, tập thể trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua học tập, cấp ủy các cấp và đảng viên đã nhận thức được những quan điểm của Bác về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, “Nói đi đôi với làm”, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Các cấp ủy đảng coi đây là nhiệm vụ quan trọng của tất cả tập thể, cá nhân, nhất là việc gắn với việc thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy, 7 chương trình, đề án của Đảng bộ quận; đặc biệt gắn với thực thi “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, từ đó, mỗi chi, đảng bộ trực thuộc đều xây dựng tiêu chí làm theo lời Bác theo chủ đề của từng năm, gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, quận Hà Đông đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra và thực hiện các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng những kết quả đạt được trong việc thực hiện các chuyên đề. Trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu là 17,81% so với năm 2016, trong đó, ngành dịch vụ tăng 20,77%, ngành công nghiệp – xây dựng tăng 15,63%, ngành nông nghiệp - thủy sản giảm 0,07%. Diện mạo đô thị có sự thay đổi lớn theo hướng văn minh, hiện đại; hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao đạt kết quả nổi bật, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận luôn ổn định.

Đặc biệt, công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, đoàn thể của quận đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong các năm. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú rộng khắp, tạo được sự hấp dẫn, sự cảm nhận sâu sắc, sức thuyết phục về tầm vóc to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, tiếp tục có sức lan tỏa trong Đảng bộ quận và toàn thể nhân dân.

Từ việc tích cực thực hiện phong trào học tập và làm theo gương Bác, đã xuất hiện nhiều cá nhân, điển hình tiên tiến, như ông Nguyễn Minh Tuấn, Hội trưởng Hội người cao tuổi khu phố số 12, Ngô Quyền, phường Quang Trung; Trung úy Tạ Quang Quyết, giảng viên Học viện An ninh nhân dân mở lớp luyện thi miễn phí cho học sinh nghèo trên địa bàn phường Văn Quán; em Vũ Thị Thanh Huyền, Bí thư Chi đoàn, tổ dân phố số 6, phường Phúc La…

Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng cho biết, cấp ủy và chính quyền quận luôn xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm quan trọng hàng đầu. Vì vậy, quận sẽ không ngừng đổi mới, xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, quận sẽ tiến hành cải cách hành chính một cách mạnh mẽ và triệt để, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước; đẩy mạnh công cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “trung thành, tận tụy, gương mẫu, sáng tạo, giỏi chuyên môn” để phục vụ tốt nhất cho nhân dân, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tạo ra diện mạo mới cho chính quyền các cấp, thực sự đưa cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào đời sống.


Ngân Bình


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật