Cựu chiến binh huyện Thanh Trì đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (14:01 25/12/2017)


HNP - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thanh Trì đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội CCB huyện Thanh Trì đã tích cực tổ chức triển khai các nội dung của Chỉ thị tới các cấp Hội trong huyện gắn với phong trào “CCB gương mẫu”. Hội CCB các xã, thị trấn thường xuyên đưa các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi hội hằng tháng, xây dựng các chuẩn mực đạo đức để hướng dẫn cho các hội viên thực hiện. Qua các chuyên đề, buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, hội viên CCB nhận thức được sâu sắc và có những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống và gương mẫu trong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
 
Từng cán bộ, hội viên trong huyện đã đăng ký phấn đấu học tập theo Bác, trên tinh thần phát huy truyền thống, phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời vận động các thành viên trong gia đình thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như địa phương đề ra. Hội CCB huyện đã chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức quốc phòng cho thế hệ trẻ; tổ chức diễn đàn thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên với phòng, chống tội phạm và an toàn giao thông, nghe thanh niên nói và nói với thanh niên về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về lịch sử và truyền thống của quân đội… Đồng thời vận động các thế hệ CCB, cựu quân nhân và nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… 
 
Trong phong trào xây dựng NTM, nhiều hộ gia đình CCB đã hiến hàng trăm mét vuông đất vườn ao, đất hai lúa xây dựng các công trình phúc lợi, đường giao thông nông thôn với số tiền hàng tỷ đồng… Ngoài ra, các CCB còn gương mẫu tham gia đóng góp các loại quỹ như: Quỹ khuyến học, khuyến tài; Quỹ “Vòng tay đồng đội”; Quỹ “Ngày vì người nghèo”... Các cán bộ, hội viên CCB luôn giữ vững phẩm chất đạo đức có tinh thần thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí.
 
Trong thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục các tổ chức Hội và cán bộ hội viên nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của các phong trào thi đua cũng như công tác khen thưởng. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo phương châm “Chọn khâu yếu, việc mới để thi đua” và “Càng khó càng phải thi đua”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức Hội TSVM; xây dựng mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh toàn diện. Đồng thời, tiếp tục làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Trường Giang


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật