Thanh Oai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (13:53 18/12/2017)


HNP - Trong thời gian qua, để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Thanh Oai đã đưa việc học và làm theo Bác tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.


Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) và chủ đề năm 2017, Thường trực Huyện ủy đã ban hành công văn về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Yêu cầu bí thư cấp ủy, thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Do đó, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, bổ sung nội quy, quy chế làm việc, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp trên. Trong thực hiện tự phê bình và phê bình, các cấp ủy đã kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực. 
 
Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, Huyện ủy đã tăng cường quán triệt, giáo dục và kiểm tra ngăn chặn kịp thời hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức, uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc, xử lý nghiêm khắc cán bộ, đảng viên vi phạm. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, các ngành công khai TTHC, đẩy mạnh cải cách TTHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.  
 
Trong thực hiện Chỉ thị 05, Huyện ủy Thanh Oai đã kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể. Do đó, các nội dung học và làm theo Bác đều cụ thể, thiết thực, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tập thể, phù hợp với tình hình thực tế, tránh được bệnh hình thức, phong trào chung chung. Thông qua việc học tập Chỉ thị 05, mỗi cấp ủy đều có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, khắc phục bệnh thành tích, hình thức, phô trương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
 
Nét nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Thanh Oai là cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện giao ban cụm xã, nâng cao chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri, chỉ đạo UBND huyện ban hành quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện. 
 
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện để lắng nghe ý kiến của đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Qua đó nhiều vấn đề mà cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân chưa rõ, chưa hiểu được giải đáp kịp thời. Những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân được các cấp, các ngành tập trung giải quyết như: sửa chữa, nâng cấp kênh mương nội đồng tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cung ứng điện phục vụ cho đời sống nhân dân, tăng cường vệ sinh môi trường, thu gom rác thải ở các khu dân cư…
 
Thông qua đối thoại, nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất được giải đáp, giải quyết thỏa đáng đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Kết quả nổi bật từ sự đồng thuận của nhân dân mà huyện Thanh Oai đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Với những thành tích đã đã góp phần đưa tổng giá trị sản xuất năm 2017 của huyện đạt 13.705 tỷ đồng, đạt 100,5% so với kế hoạch, tăng 13,6% so với năm 2016. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 1.862 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 7.793 tỷ đồng; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ước đạt 4.050 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2016. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,6%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 864,9 tỷ đồng, đạt 349% so với dự toán TP giao và 247% so với dự toán của HĐND huyện. Về chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn huyện đã có 10 xã đạt chuẩn NTM. Năm 2017 qua thẩm định đã có thêm 4 xã cơ bản đạt đang đề nghị TP kiểm tra chấm điểm các tiêu chí để công nhận xã đạt chuẩn NTM. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 6 xã chưa đạt chuẩn NTM rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch giải pháp cụ thể thực hiện các tiêu chí.
 
Thời gian tới, cùng với tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, huyện Thanh Oai sẽ tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; đẩy mạnh việc làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; nhân rộng những gương điển hình trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đưa việc học và làm theo lời Bác đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và hiệu ứng cao.

Trường Giang


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật