Hội Cựu chiến binh huyện Mỹ Đức học tập và làm theo lời Bác (14:07 15/12/2017)


HNP - Những năm qua, Hội CCB huyện Mỹ Đức đã triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo CCB tham gia. Điều đáng nói là các phong trào thi đua đã được Hội gắn với thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, hành động của cán bộ, hội viên CCB, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Để việc làm theo lời Bác có hiệu quả, Hội CCB huyện Mỹ Đức đã coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội CCB các cấp, do đó, tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy truyền thống bản chất bộ đội Cụ Hồ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc. Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, đồng thời trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động hội viên, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, cũng như tham gia đấu tranh, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp trên địa bàn.

Cùng với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp Hội CCB huyện Mỹ Đức đã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, trong đó, chi hội là nơi trực tiếp tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhưng đồng thời cũng là nơi trực tiếp giải quyết những vướng mắc, khó khăn của hội viên. Việc hỗ trợ hội viên cũng được thực hiện theo hướng cụ thể, đảm bảo rõ người, rõ việc. Hàng năm, các cấp Hội CCB huyện đã chủ động xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến để hội viên tham quan, học tập, rút kinh nghiệm. Đồng thời, Hội cũng tích cực phối hợp với ngành chức năng mở các lớp chuyển giao tiến bộ KHKT cho hội viên CCB. Công tác trợ giúp hội viên có thêm nguồn lực được thực hiện thông qua các tổ tín chấp vay vốn của Hội. Do vậy, nhiều hội viên CCB đã chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư vốn, sử dụng các nguồn vốn đạt hiệu quả. Đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại, gia trại, cửa hàng, nhà xưởng do CCB làm chủ làm ăn có lãi, bình quân thu nhập từ 200-300 triệu đồng mỗi năm, giải quyết hàng trăm việc làm cho con em CCB và nhân dân.

Tiêu biểu trong năm 2017, các cấp hội CCB huyện Mỹ Đức đã tổ chức triển khai đồng bộ và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Hội ngày càng phát triển vững mạnh. Thực hiện đề án 03 về giảm nghèo và xóa nhà dột nát giai đoạn 2014 - 2017, các cấp hội đã rà soát và kiểm tra, vận động hội viên ủng hộ được 63,8 triệu đồng và triển khai xây mới được 4 căn nhà, sửa chữa 2 căn nhà cho các gia đình hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với số tiền tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong dịp lễ tết và kỷ niệm 70 năm ngày thương Binh liệt sỹ, đã thăm hỏi 756 suất quà trị giá 162,2 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn và mừng thọ cho 156 hội viên trên 70 tuổi. Hội đã thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tại địa phương; xây dựng các nguồn quỹ an sinh xã hội, đặc biệt là quỹ “Nghĩa tình đồng đội”; đẩy mạnh các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo các cơ sở. Hội đã phối hợp với Ngân hàng chính sách - Xã hội huyện giúp 2.163 hội viên vay vốn với số dư nợ là 42,4 tỷ đồng qua đó giúp hội viên nghèo phát triển kinh tế, giải quyết việc làm.

Không chỉ thi đua gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, CCB Mỹ Đức còn tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Xây dựng tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các tai tệ nạn xã hội tại địa phương; góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội CCB huyện đã tuyên truyền, vận động hội viên và các hộ dân, hiến hàng trăm mét vuông đất để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh. Ngoài ra, các cán bộ, hội viên đã tích cực đóng góp ngày công lao động và ủng hộ hàng chục triệu đồng để góp phần xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn, xóm, làm đường giao thông.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao hơn, Hội CCB huyện Mỹ Đức tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nhận thức rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt và cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đối với sự nghiệp cách mạng. Đưa việc thực hiện Chỉ thị vào chương trình, kế hoạch hoạt động của các cơ sở hội, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị…


Trường Giang


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật