Học tập, quán triệt Chuyên đề “Những vấn đề cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (20:37 28/02/2017)


HNP - Chiều 28/2, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa “Những vấn đề cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Toàn cảnh hội nghị


Tại hội nghị, các cán bộ Đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Sở TT&TT đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày một số nội dung chuyên đề về “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó tập trung vào ba vấn đề cơ bản: đi sâu vào chỉ thị 05, so sánh với chỉ thị 03 của Trung ương đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; và đặc biệt là ôn lại di chúc thiêng liêng của Người…
 
Đồng chí nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết, không chỉ là yêu cầu, nhiệm vụ, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân, của Đảng và mọi người Việt Nam yêu nước. “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật