HNP - “Lãnh đạo TP Hà Nội nhận thức rõ việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 là thực hiện một chủ trương nhất quán, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là giải pháp hàng đầu trong nhóm các giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố”. 

Xem chi tiết...

HNP - “Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố đã quan tâm, chỉ đạo triển khai rất bài bản, mang lại những kết quả bước đầu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị cũng như nhiệm vụ chung của Thành phố”. Đó là đánh giá của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng trong cuộc trao đổi với phóng viên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhân dịp sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, Huyện ủy Phú Xuyên vừa có hướng dẫn để triển khai thực hiện.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/5, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Tuyên dương tập thể, cá nhân làm theo lời Bác nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017).

Xem chi tiết...

HNP - Sinh thời Bác Hồ đã cảnh báo về các “căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên nhiễm phải so với những biểu hiện về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra hoàn toàn trùng khớp, có chăng chỉ khác nhau về tính chất, mức độ, phạm vi, đối tượng... mà thôi. Bác chỉ rõ: “Cán bộ nào tốt, cán bộ nào xấu, cán bộ nào có lầm lỗi mà có thể sửa đổi, ai làm việc gì hay, việc gì quấy, dân chúng cũng do so sánh, mà họ biết rõ ràng”; “Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem