HNP - Nhằm thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, về nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Mỹ Đức vừa có hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện.

Xem chi tiết...

HNP - Trong tác phẩm “Cần, kiệm, liêm, chính” của Bác tháng 6/1949, Người viết: “… Cần, kiệm, liêm, chính là nền tảng của đời sống mới, nền tảng Thi đua ái quốc.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 50-KH/HU của Huyện ủy về nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Thường Tín vừa ban hành Hướng dẫn số 06 ngày 18/1/2017 để triển khai thực hiện.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Trong các ngành hoạt động của chúng ta, nào chính trị, nào kinh tế, nào quân sự, văn hoá, không thiếu những người có năng lực, có sáng kiến. Nhưng vì cách lãnh đạo của ta còn kém, thói quan liêu còn nồng cho nên có những người như thế cũng bị dìm xuống, không được cất nhắc. Muốn tránh khỏi sự hao phí nhân tài, chúng ta cần phải sửa chữa cách lãnh đạo".

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/12, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 63-KH/QU về tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem