HNP - Trong 3 năm qua, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/5, Huyện ủy Phúc Thọ tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Phúc Thọ phát triển toàn diện”.   

Xem chi tiết...

HNP - Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/5, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổng kết và trao giải “Cuộc thi sáng tác video clip về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết...

HNP - Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức chung khảo Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.  

Xem chi tiết...

Bài viết Xem