HNP - Sáng 16/4, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dự hội nghị.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/4, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 15/4, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 14/4, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 12/4, Quận ủy Hà Đông tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem