slogan

Tháo gỡ những “rào cản” trong phát triển kinh tế trang trại (11:39 18/05/2021)


HNP - Cụ thể hóa Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”, Sở NN&PTNT đang lựa chọn nhiều giải pháp để cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, trong đó, có phát triển kinh tế trang trại với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có tổng số 2.000 trang trại trở lên đạt tiêu chí theo quy định của Bộ NN&PTNT. Trao đổi xung quanh nội dung này, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Thường trực Văn phòng điều phối NTM thành phố Hà Nội Ths Nguyễn Văn Chí cho rằng, cần phải tháo gỡ những “rào cản” trong phát triển kinh tế trang trại theo hướng tập trung, quy mô lớn.

Trang trại chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội đều có giá trị sản lượng hàng hóa cao


- Kinh tế trang trại được xem là hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ với các sản phẩm có giá trị, bảo đảm chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vậy, ngành kinh tế này của Hà Nội hiện nay phát triển theo hướng nào thưa ông?
 
- Với việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay, Hà Nội có Hà Nội có 1.558 trang trại, trong đó: 34 trang trại trồng trọt, 1.294 trang trại chăn nuôi, 1 trang trại lâm nghiệp, 113 trang trại nuôi trồng thủy sản, 112 trang trại tổng hợp và 4 trang trại du lịch trải nghiệm. Theo tính toán, vốn đầu tư trung bình của 1 trang trại là 3,4 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng của các trang trại trung bình là 2,173ha; bình quân lao động thường xuyên của 1 trang trại là 3,3 người. Tổng doanh thu của các trang trại năm 2020 là trên 6.785 tỷ đồng (bình quân 4,355 tỷ đồng/trang trại/năm). 
 
Qua theo dõi, kinh tế trang trại của Hà Nội đều phát triển theo bề rộng và chiều sâu, các tiêu chí theo đúng Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT, ngày 28/2/2020, của Bộ NN&PTNT về quy định tiêu chí kinh tế trang trại (trang trại có mức hạn điền tối thiểu là 2,1ha, giá trị sản lượng hàng hóa tối thiểu đạt 700 triệu đồng/năm). Đối với trang trại chăn nuôi đều có giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 2,369 tỷ đồng/trang trại/năm; con số này đối với trang trại tổng hợp là 2,834 tỷ đồng/trang trại/năm, trang trại trồng trọt 2,064 tỷ đồng/trang trại/năm, trang trại du lịch 2,4 tỷ đồng/trang trại/năm và trang trại lâm nghiệp đạt 1,1 tỷ đồng. Nhìn chung, kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố phát triển theo hướng tập trung, quy mô lớn, gia tăng giá trị, bền vững.
 
- Phát huy thế mạnh, thời gian qua, Hà Nội đã có cơ chế, chính sách gì để đẩy thúc đẩy ngành kinh tế chiếm ưu thế lớn nhất trong nội ngành Nông nghiệp, thưa ông?
 
- Cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, giai đoạn từ 2016-2020, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, văn bản cụ thể hóa cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. Đơn cử trong công tác đào tạo, tập huấn, 5 năm qua, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức 90 lớp tập huấn với 5400 lượt học viên là các chủ trang trại tham dự. Năm 2021, con số này là 15 lớp tập huấn, hiện đã tổ chức được 6 lớp với 360 học viên tham gia, giúp cho các chủ trang trại nâng cao năng lực, trình độ quản lý sản xuất, kỹ năng xây dựng, lập phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững… 
 
Nhằm giải quyết đầu ra cho sản phẩm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các sở, ngành thành phố đã tạo điều kiện cho các chủ trang trai tham gia các hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm do trung ương, thành phố tổ chức. Các địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất cho các chủ trang trại. Nhiều trang trại được thuê quỹ đất công ích để phát triển sản xuất. 
 
 
Để xây dựng được trang trại quy mô lớn đòi hỏi có nguồn vốn lớn, hằng năm, Sở NN&PTNT chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội hỗ trợ cho vay hàng trăm tỷ đồng để các trang trại đầu tư mở rộng sản xuất. Ngoài ra, các trang trại cũng đã chủ động khai thác các nguồn vốn vay hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm để phát triển sản xuất từ các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hội Nông dân, Quỹ Phát triển hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân...
 
- Thưa ông, theo phản ánh từ các địa phương, việc phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố đang gặp phải vô vàn “rào cản”, kìm hãm sự phát triển?
 
- Bên cạnh thuận lợi là cơ bản, việc phát triển kinh tế trang trại hiện nay ở Hà Nội cũng gặp một số khó khăn về nguồn vốn, lao động, ứng dụng khoa học công nghệ mới, xúc tiến thương mại, đặc biệt là về đất đai để làm trang trại. Hiện nay, đất trang trại chủ yếu là đất thuê, đất đấu thầu nên không đủ điều kiện bảo đảm vay ngân hàng và với đất công ích cứ 5 năm phải đấu thầu lại nên chưa tạo động lực thúc đẩy các chủ trang trại đầu tư phát triển sản xuất. 
 
Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại hạn chế cũng chưa khuyến khích thúc đẩy phát triển trang trại. Trong khi đó, trình độ quản lý và sản xuất của các chủ trang trại chủ yếu chưa qua đào tạo nên khả năng quản lý sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ nông sản còn hạn chế. Chất lượng sản phẩm từ các trang trại chưa cao, chưa chú trọng xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu sản phẩm. Liên kết giữa các trang trại với nhau, với các hợp tác xã và liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế nên chưa phát huy được hết lợi thế của vùng.
 
Hoa được đánh giá là cây trồng chủ lực góp phần tái cơ cấu ngành trồng trọt của Hà Nội
 
- Việc phát triển kinh tế theo mô hình trang trại giúp nông hộ thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, chuyển từ hình thức nhỏ lẻ, sang quy mô lớn, theo hướng hàng hóa, tăng giá trị và sức cạnh tranh cho sản phẩm. Là “nhạc trưởng” dẫn dắt, ngành Nông nghiệp Hà Nội sẽ triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới, thưa ông?
 
- Có thể nói, nhiệm vụ phát triển kinh tế trang trại đặt ra trong giai đoạn mới là khá lớn, đòi hỏi sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Với trách nhiệm của ngành Nông nghiệp Hà Nội, song song tham mưu thành phố ban hành kế hoạch phát triển kinh tế trang trại trong 5 năm tới, chúng tôi tích cực phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp phù hợp quy hoạch chung. Từ đó, công bố công khai để nhân dân, chủ trang trại nắm bắt. Đồng thời, khuyến khích, hướng dẫn các trang trại thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Ngành Nông nghiệp Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế trang trại. Tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại theo hướng xanh, bền vững môi trường gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Phát triển trang trại ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, chuyển đổi số. Tư vấn, hướng dẫn tạo điều kiện để các trang trại tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Đối với diện tích trồng lúa kém hiệu quả, đất để hoang hóa, chúng tôi cũng sẽ tích cực tham mưu với thành phố và các địa phương chuyển đổi sang phát triển trang trại sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, trồng hoa cảnh, cây cảnh, cây công trình, trồng cây dược liệu…
 
Cùng với đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước phụ trách phát triển kinh tế trang trại, đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp; hướng dẫn các chủ trang trại xây dựng và thực hiện phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, ngành Nông nghiệp Hà Nội sẽ tích cực hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm cho các trang trại, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Lựa chọn những sản phẩm của các trang trại đặc thù, chất lượng cao tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Khuyến khích và tạo điều kiện trang trại hoạt động hiệu quả phát triển thành hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp. 
 
Theo tôi, để tháo gỡ những “rào cản” thì bản thân chủ trang trại cũng phải thực sự nỗ lực, nhạy bén trong phát triển kinh tế nông nghiệp, có như vậy mới nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.
 
Trân trọng cảm ơn ông!
 
Cụ thể hóa Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy, giai đoạn 2021-2025, Hà Nội phấn đấu có tổng số 2.000 trang trại trở lên đạt tiêu chí theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của trang trại trên 70%; phấn đấu có từ 100 trang trại trở lên ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt là thí điểm thực hiện 15 trang trại chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh và hỗ trợ một số trang trại gắn với du lịch, trải nghiệm.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t
Tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố

HNP - Ngày 14/6, Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 329-TB/TU nêu kết luận của Thường trực Thành ủy về việc tổ chức sự kiện tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kinh phí mua vắc xin phòng Covid-19 của thành phố.


Kinh nghiệm từ tổ chức thành công cuộc bầu cử

HNP - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc bầu cử được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao hơn nhiệm kỳ 2016-2021. 


Tăng cường đôn đốc thu hồi nợ năm 2021

HNP - Ngày 18/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1906/UBND-KT về tăng cường đôn đốc thu hồi nợ năm 2021 trên địa bàn thành phố.


Số: 149/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030