slogan

Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn (21:17 05/04/2021)


HNP - Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có tác dụng đối với cán bộ CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn, làm chuyển biến về tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tạo sức lan tỏa trong CNVCLĐ, góp phần xây dựng và hoàn thiện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân CNVCLĐ.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW


Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp Công đoàn đã tổ chức 5.445 hội nghị tuyên truyền, học tập, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề hàng năm tới 550.840 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Đồng thời, chú trọng cụ thể hóa các nội dung, phần việc cụ thể “làm theo” phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã kết hợp tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác gắn với những nội dung trọng tâm của Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Công đoàn và các chế độ chính sách có liên quan đến CNVCLĐ, thu hút được đông đảo công đoàn cơ sở và CNVCLĐ hưởng ứng tham gia. Hàng năm, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức 1.723 cuộc tuyên truyền tới 263.000 CNVCLĐ; in và phát hành hàng triệu cuốn sổ tay pháp luật, tờ rơi, tờ gấp, áp phích.... tuyên truyền pháp luật đến các CĐCS và người lao động. Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tới 100% cán bộ công đoàn các cấp và đông đảo đoàn viên công đoàn.
 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp Công đoàn xây dựng tiêu chí cụ thể phù hợp với yêu cầu chức năng nhiệm vụ của đơn vị để mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phấn đấu làm. Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp, cụ thể hóa bằng các tiêu chí như “Phát huy dân chủ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác” gắn với xây dựng người cán bộ, công chức Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Điển hình như 100% công đoàn cơ sở thuộc công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức hội thảo với các chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”; “Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm” và cuộc vận động “Hai không” trong nhà trường… Công đoàn ngành Y tế Hà Nội gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với tiêu chí phấn đấu thực hiện “12 điều y đức” và các quy tắc ứng xử trong Ngành Y tế, phong trào “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”… Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ: các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức đã có nhiều mô hình tốt, cách làm hiệu quả, đã động viên người lao động tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký hoàn thành các công trình sản phẩm mới. 
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ, thể hiện rõ nét trong các phong trào thi đua trong cán bộ CNVCLĐ Thủ đô như: phong trào “Lao động giỏi”, “Sáng kiến - Sáng tạo”, phong trào phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi”, “Người tốt, việc tốt”, phong trào thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí khối CNLĐ, phong trào “Xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”, “Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm” trong khối giáo dục; phong trào “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, chung tay xây dựng nông thôn mới” khối cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô được đẩy mạnh... Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm chất lượng cao, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. 5 năm qua,  đã có 163.973 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 11.704 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở. Từ những sáng kiến, kinh nghiệm từ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Hội đồng tư vấn đã xét chọn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo thủ đô” cho 320 cá nhân. Trong đó có 290 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi hơn 2.000 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến của CNLĐ được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội hàng chục tỷ đồng mỗi năm...
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hoạt động xã hội, trợ cấp, trợ giúp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ được các cấp công đoàn thành phố tập trung triển khai như: Duy trì hiệu quả hoạt động tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân lao động về quê đón Tết; đôn đốc các cấp công đoàn thành phố chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức xe ô tô miễn phí đưa CNLĐ về ăn Tết; tổ chức Hội chợ hàng Việt, bán hàng bình ổn giá; khám chữa bệnh miễn phí; cấp khó khăn đặc biệt cho CNVCLĐ nghèo; thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các đơn vị trực Tết hàng năm; thăm và trao quà Tết cho các đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn; trợ cấp trao quà cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền trên 177 tỷ đồng…
 
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và mỗi CĐCS, cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: phong trào “Lao động giỏi”, phong trào “Sáng kiến Thủ đô”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Người tốt, việc tốt”, cuộc vận động “ Nếp sống văn hoá công nghiệp’’, xây dựng “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t
10 nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo thành phố giai đoạn 2021-2025

HNP - Ngày 6/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 04-CTr/BTGTU về công tác tuyên giáo thành phố giai đoạn 2021-2025.


Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội

HNP - Ngày 29/3, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.


Hà Nội điều chỉnh lịch thi vào lớp 10 THPT sang ngày 10 và 11/6/2021

HNP - Ngày 8/4, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1026/UBND-KGVX về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.


Số: 1612/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội