HNP - Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cấp ủy, chính quyền quận Hoàng Mai đã vào cuộc ngay, yêu cầu các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo, quyết liệt, mạnh mẽ, nâng mức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận cao hơn.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/7, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có Văn bản số 3461/SGTVT-QLVT về việc dừng các hoạt động đối với mô tô hai bánh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/7, Sở Giao thông vận tải có Thông báo 1162/TB-SGTVT về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp để giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân và các Tổ Covid cộng đồng đã tích cực ra quân triển khai thực hiện trên địa bàn quận.

Xem chi tiết...

HNP - Ngay sau khi Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021, UBND quận Hà Đông đã cụ thể hoá bằng Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 24/7/2021 để thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận Hà Đông phòng, chống dịch Covid-19.  

Xem chi tiết...

Bài viết Xem