HNP - Ngày 24/9, Sở Công thương Hà Nội ban hành Văn bản 4061/HD-SCT hướng dẫn quy trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Văn bản số 3375/SGDĐT-CTTT gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các nhà trường về việc tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND Thành phố. 

Xem chi tiết...

HNP - Tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch của Thành phố Hà Nội:

Xem chi tiết...

HNP - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 26/9 đến 18h ngày 27/9, Hà Nội ghi nhận 04 bệnh nhân Covid-19 đều đã được cách ly.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/9, UBND Thành phố ban hành Văn bản số 3242/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem