HNP - Tại Hội nghị trực tuyến để lấy ý kiến đối với dự thảo "Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch Covid-19", sáng 27/9,  Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế bổ sung, làm rõ hơn các vướng mắc về thể chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 30, cần tiếp tục được hoàn thiện, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm ở các cấp.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 27/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị trực tuyến để lấy ý kiến đối với dự thảo "Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch Covid-19. Tại điểm cầu thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng chủ trì hội nghị.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/9, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các đơn vị, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch bệnh trên người. 

Xem chi tiết...

HNP - Thời gian qua, trước thực trạng số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng cao; Để tiếp tục duy trì kết quả bền vững, hiệu quả công tác phòng, chống dịch, UBND huyện Thanh Trì đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các cấp, ngành liên quan rà soát, đôn đốc các trường hợp đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19

Xem chi tiết...

HNP - Ngay sau khi có Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội và một số văn bản hướng dẫn của thành phố về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, bị ảnh hưởng, khó khăn do đại dịch Covid-19, quận Ba Đình đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật. Kết quả giám sát của Thường trực HĐND quận Ba Đình về lĩnh vực này khẳng định, UBND 14 phường đã nghiêm túc triển khai thực hiện hỗ trợ chính sách đến người lao động.  

Xem chi tiết...

Bài viết Xem