Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Thí sinh thuộc diện F0 làm bài thi tại phòng riêng (21:01 31/05/2022)


HNP - Ngày 30/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Văn bản số 2232/BGDĐT- QLCL gửi chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tin đáng chú ý là các thí sinh diện F0 được tham dự kỳ thi.

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/7, được tổ chức an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhất là những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế và các Sở, ban, ngành liên quan triển khai một số nội dung. 
 
Theo đó, việc xác định đối tượng thí sinh thuộc diện F0, F1 và ca bệnh nghi ngờ thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh Covid-19 và người tiếp xúc gần. 
 
Cụ thể, thẩm quyền cấp giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0: Đối với trường hợp đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế, do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị ca bệnh cấp. Đối với trường hợp đang cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú, do chính quyền địa phương (trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã, phường) cấp. Giấy chứng nhận được sử dụng làm căn cứ xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh diện F0.
 
Về việc bố trí phòng thi cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, đối với thí sinh thuộc diện F0, có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp, sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Thí sinh diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch; được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các thí sinh này được hội đồng thi bố trí dự thi tại các phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. 
 
Đối với thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ, hội đồng thi bố trí cho các thí sinh này dự thi ở phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. Trong trường hợp việc bố trí phòng thi riêng cho các thí sinh này gặp khó khăn, hội đồng thi tổ chức test nhanh cho thí sinh vào ngày 6/7/2022 để làm căn cứ bố trí phòng thi. Nếu thí sinh có kết quả test nhanh âm tính thì được dự thi cùng với thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nếu thí sinh có kết quả test nhanh dương tính thì hội đồng thi bố trí thi cùng với thí sinh thuộc diện F0 tại phòng thi riêng. Các thí sinh thuộc diện F1 được tham gia kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương bố trí tại mỗi điểm thi phòng riêng dành cho thí sinh F0 và ca bệnh nghi ngờ bảo đảm cách biệt với các phòng thi khác của điểm thi và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Thí sinh dự thi tại phòng thi riêng được đánh số thứ tự mới.
 
Tổ chức phương án giao nhận đề thi và thu bài thi của các phòng thi riêng tại mỗi Điểm thi bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Việc chấm thi bài thi của thí sinh tại các phòng thi riêng. Các địa phương bố trí kíp trực y tế tại các Điểm thi để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời sơ cấp cứu và xử lý các tình huống phát sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường tại các Điểm thi.

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t