Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tạm dừng các giao dịch trực tiếp đối với NLĐ đến làm các thủ tục (12:23 27/07/2021)


HNP - Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thông báo về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động chấm dứt HĐLĐ trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.  

Theo đó, để tránh lây lan dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo quyền lợi của NLĐ, trong thời gian từ ngày 24/7/2021 đến khi có chỉ đạo tiếp theo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Lao động, Thương binh và xã hội Hà Nội. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tạm dừng các giao dịch trực tiếp đối với NLĐ đến làm các thủ tục. Các giao dịch trong thời gian này được chuyển sang giao dịch gián tiếp. 
 
Đối tượng áp dụng là người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, đã chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 
Thành phần hồ sơ bao gồm: 
 
1) Đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
 
2) Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: Quyết định thôi việc hoặc HĐLĐ đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ; Bản sao Sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về việc tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp; Bản sao có chứng thực: Giấy tờ chứng minh NLĐ đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi.
 
Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022
 
Người lao động chấm dứt HĐLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN gửi hồ sơ theo đường bưu điện tới các điểm/sàn giao dịch của Trung tâm DVVL Hà Nội theo địa chỉ 15 điểm đính kèm phụ lục thông báo.
 
Người lao động có thể xem hướng dẫn và tải biểu mẫu tại website của Trung tâm: http://vieclamhanoi.net/.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t