Đảm bảo cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, kịp thời ứng cứu thông tin, khắc phục sự cố về hạ tầng viễn thông phòng dịch Covid-19 (20:51 24/07/2021)


HNP - Ngày 24/7, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1895/STTT-BCVT về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Công thương; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng nhiệm vụ được giao: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn Thành phố triển khai cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, ứng cứu, khắc phục sự cố về hạ tầng viễn thông trên địa bàn Thành phố, đặc biệt trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Ưu tiên, hỗ trợ cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh cho các doanh nghiệp bưu chính thực hiện việc cung cấp hàng hóa thiết yếu trên địa bàn Thành phố.
 
Đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa. Phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp bưu chính lớn (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel) cung cấp hàng hóa thiết yếu tại các điểm phục vụ bưu chính, điểm bán hàng lưu động và vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ hệ thống các cơ sở cung ứng hàng hóa, các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các điểm cung ứng tổ chức tại điểm giao dịch của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel trên địa bàn Thành phố bảo đảm cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu tới người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
 
Tạo điều kiện hoạt động cho đội ngũ nhân viên giao hàng của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel được hoạt động trên địa bàn, tuân theo các quy định của Thành phố về việc giao hàng và đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. Tạo điều kiện đưa sản phẩm của các hộ sản xuất nông nghiệp lên Sàn thương mại điện tử của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (postmart.vn) và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (voso.vn) để quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của địa phương cho nhiều doanh nghiệp, khách hàng; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh,... tăng cường đưa sản phẩm lên 02 sàn thương mại điện tử nêu trên theo Kế hoạch “Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn” đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021.
 
Đề nghị các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Công thương; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông đối với những trường hợp doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông không đảm bảo các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp. Hỗ trợ các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông triển khai phương án tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Đối với các doanh nghiệp viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị thiết lập, duy trì kết nối Internet tại các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, các địa điểm tiêm vắc xin; đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế; thực hiện kết nối các camera giám sát có đủ điều kiện kết nối tại các cơ sở cách ly y tế tập trung vào hệ thống camera giám sát tập trung theo quy định; Đảm bảo hạ tầng, đường truyền cung cấp dịch vụ viễn thông ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến, phục vụ cán bộ, công chức thành phố Hà Nội làm việc online tại nhà, dạy, học từ xa,… và các nhu cầu thiết yếu khác. 
 
VNPT Hà Nội đảm bảo duy trì thường xuyên liên tục hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng thành phố Hà Nội (mạng WAN Thành phố), mở rộng băng thông kết nối các dịch vụ đường truyền của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường thị trấn phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các cấp chính quyền Thành phố. Xây dựng phương án, bố trí cán bộ kỹ thuật, phương tiện ứng cứu thông tin liên lạc, tránh bị động, bất ngờ nhằm đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt; cung cấp danh sách cán bộ kỹ thuật, phương tiện ứng cứu thông tin liên lạc cho các cơ quan, đơn vị (Sở Y tế, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã) khi ra, vào vùng, khu vực cách ly đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

Các doanh nghiệp bưu chính tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn Thành phố, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
 
Bưu điện thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch và triển khai phương án đảm bảo an toàn hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố. Để đảm bảo vận chuyển, cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn Thành phố trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các doanh nghiệp bưu chính lớn (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel) khẩn trương xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1035/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thực hiện cung cấp dịch vụ trên địa bàn Thành phố trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 phải đáp ứng điều kiện phòng chống dịch theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội; lập danh sách cán bộ, công nhân viên của các doanh nghiệp trên địa bàn và đăng ký với UBND các quận, huyện, thị xã tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo Phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t