Mỗi chính sách thuế phải được dân biết, dân bàn, dân đồng tình ủng hộ (21:27 31/10/2021)


HNP - Đảng ủy, Lãnh đạo Cục thuế TP Hà Nội luôn xác định công tác dân vận tại cơ quan thuế gồm dân vận với người nộp thuế và dân vận trong nội bộ cơ quan Thuế, trong đó, dân vận đối với người nộp thuế có vai trò quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời để sao cho “thu thuế phải thu được lòng dân”... Mỗi chính sách thuế phải được dân biết, dân bàn, phải được dân đồng tình ủng hộ.

Cán bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội luôn tận tình hướng dẫn người dân khi thực hiện thủ tục hành chính


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Đối với cán bộ, công chức ngành Thuế, Người căn dặn thêm: “Thu được thuế phải thu được cả lòng dân”. 
 
Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng bộ Cục thuế Thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực triển khai hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 25/7/2013 của Thành uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Ngay khi Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được ban hành, Đảng ủy Cục Thuế TP Hà Nội đã quán triệt đến các Chi, đảng bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị để triển khai thực hiện.
 
Đồng chí Mai Sơn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội chia sẻ: Đảng ủy, Lãnh đạo Cục thuế TP Hà Nội luôn xác định công tác dân vận tại cơ quan thuế gồm dân vận với người nộp thuế và dân vận trong nội bộ cơ quan Thuế. Trong đó, dân vận đối với người nộp thuế có vai trò quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời để sao cho “thu thuế phải thu được lòng dân”... Mỗi chính sách thuế phải được dân biết, dân bàn, phải được dân đồng tình ủng hộ. 
 
Nhận thức như vậy, trong những năm qua, Cục Thuế TP Hà Nội luôn quan tâm đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong công tác quản lý thuế và đôn đốc thu ngân sách nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách luôn hoàn thành vượt dự toán. Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực
 
“Dân vận khéo” trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN
 
Năm 2020, 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt với đợt bùng phát của làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 đã tác động nặng nề, tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân Thủ đô, song, Cục Thuế TP Hà Nội đã bám sát các chỉ đạo của Thành phố, Bộ Tài chính, Tổng cuc Thuế trong việc triển khai đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ nhằm hỗ trợ ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn.
 
Kết quả thu NSNN tăng đều qua các năm từ 2016 đến 2020 và luôn đảm bảo đạt và vượt dự toán được giao (đạt từ 101,4% dự toán pháp lệnh trở lên). Riêng năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến hầu hết các ngành nghề bị sụt giảm về doanh thu, số thuế phát sinh, tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác “Dân vận khéo” trên các mặt công tác đã góp phần để Cục Thuế TP Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 đạt 102,8% dự toán được giao, tăng 6,6% so với thực hiện năm 2019. Những kết quả này của Cục Thuế TP Hà Nội đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và an sinh xã hội của Thủ đô.
 
Kịp thời “Tiếp sức” cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua đại dịch
 
Công tác tuyên truyền hỗ trợ  thường xuyên được Cục Thuế TP Hà Nội đổi mới, thiết thực, hiệu quả và phong phú hơn. Bên cạnh những hình thức truyền thống, Cục Thuế TP Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền qua thư điện tử, qua Website, Facebook, Youtube, Zalo… một cách linh hoạt, sáng tạo vừa đảm bảo hiệu quả, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Tổng hợp, hệ thống các quy định, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho NNT (NĐ 52/NĐ-CP; NQ 68/NQ-CP; Quyết định số 3642/QĐ-UBND...) và thực hiện tuyên truyền rộng rãi để NNT nắm bắt và kịp thời thụ hưởng đúng đối tượng. Kết quả, đến hết tháng 9/2021 có 31.076 NNT được gia hạn với số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 22.105 tỷ đồng; có 16.975 HKD gửi hồ sơ xin hỗ trợ đến UBND xã, phường, thị trấn, trong đó, có 15.672 hồ sơ được chuyển đến cơ quan thuế thẩm định, qua thẩm định có 15.021 hồ sơ thuộc diện được hỗ trợ (đạt 97,1%).
 
Quán triệt tinh thần hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, NNT, Cục thuế đã xây dựng “Khẩu hiệu” riêng của Cục Thuế TP Hà Nội với mô hình 6 chữ T “Tận tâm lắng nghe - Tận tình hướng dẫn - Tận tụy giải quyết” mục tiêu hướng tới Người nộp thuế và 5 chữ H “ Hãy hướng dẫn khi NNT chưa biết; Hãy giải thích khi NNT chưa hiểu; Hãy giải quyết tốt nhất yêu cầu của NNT; Hãy giải quyết nhanh nhất thủ tục mà NNT đang cần; Hãy để NNT hài lòng khi ra khỏi cơ quan Thuế” mục tiêu hướng tới trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ.
 
Đồng thời, để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách thuế, giúp DN, NNT vượt qua khó khăn, duy trì phục hồi SXKD, nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lần đầu tiên Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến với tất cả doanh nghiệp trên địa bàn đã giải đáp hơn 400 câu hỏi, vướng mắc của các DN, NNT, được cộng đồng DN, NNT nhiệt tình hưởng ứng, ghi nhận và đánh giá cao.
 
“Dân vận khéo” trong triển khai cải cách hành chính
 
Trong công tác cải cách hiện đại hoá và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quản lý thuế, Cục Thuế TP Hà Nội luôn được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế lựa chọn làm đơn vị tiên phong trong triển khai để nhân rộng trong toàn quốc. 
 
Đến nay, Cục Thuế triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 ở tất cả các khâu trong quá trình quản lý thuế (Hiện tại, ngành Thuế đã cung cấp 182 DV công trực tuyến mức độ 3, 4; trong đó, 150 DV công đã được tích hợp thành công lên Cổng DVCQG, đạt 161% kế hoạch Bộ Tài chính giao); phối hợp với các ngành, các cấp tiếp tục duy trì, thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông”, tiến tới “một cửa liên thông điện tử”. Triển khai Hệ thống cấp mã số doanh nghiệp tự động thời gian cấp mã được rút ngắn bình quân 30 phút/1 giao dịch (giảm 87,5% lượng thời gian so với quy định là 4 giờ làm việc); kê khai - nộp - hoàn thuế điện tử; tiếp tục đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố với trên 99% DN đăng ký sử dụng và trên 65% đã phát hành; tiếp tục triển khai đề án thương mại điện tử, nộp thuế không dùng tiền mặt đối với hộ kinh doanh...
 
Với những kết quả đạt được, tại hội nghị ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026; triển khai Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước”, sáng 29/10, Cục Thuế TP Hà Nội vinh dự là 1 trong 10 đơn vị được Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước.
 
Chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội Mai Sơn cho biết, để phát huy những kết quả đạt được, Cục Thuế sẽ tiếp tục làm tốt phong trào “Dân vận khéo” trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho người nộp thuế thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với người nộp thuế; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người nộp thuế. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong việc thực hiện tự kiểm tra việc chấp hành kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, nhất là sự gương mẫu của người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác “Dân vận chính quyền”; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t