Giảm 30% tiền thuê đất với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (14:22 29/10/2021)


HNP - Trong năm 2021, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê hàng năm sẽ được giảm 30% tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân nộp thuế tại Cục Thuế TP Hà Nội


Cụ thể, mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.
 
Trước đó, để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có động lực vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2021, ngày 25/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
 
Cục Thuế TP Hà Nội lưu ý tới các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế cần nhanh chóng xác định mình có thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ để có thể chủ động chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi cơ quan thuế.
 
Hồ sơ giảm tiền thuê đất bao gồm Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 của người thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg và Bản sao Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).
 
Về thủ tục giảm tiền thuê đất đối với người thuê đất: nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 25/9/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 1/1/2022 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định.
 
Đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định; không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.
 
Theo Cục Thuế TP Hà Nội, chính sách giảm tiền thuê đất cũng như các chính sách miễn, giảm, gia hạn các loại thuế, phí, lệ phí trong thời gian qua được đánh giá là các giải pháp tài khóa thiết thực, hiệu quả, có tác động tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân đánh giá cao, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, và duy trì tăng trưởng của năm 2021.
 
Trong thời gian tới, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình thực tiễn và diễn biến của dịch bệnh Covid-19, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người nộp thuế để kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phạm Linh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t