Thống nhất cơ chế chính sách hỗ trợ cho vay thực hiện dự án cấp nước sạch (20:16 10/10/2018)


HNP - Ngày 9/10, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 4845/UBND-KT, cho ý kiến về cơ chế chính sách hỗ trợ và phương án cho vay vốn để thực hiện các dự án cấp nước trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, xét văn bản số 6025/STC-TCĐT ngày 31/8/2018 của Sở Tài chính về việc báo cáo và kiến nghị một số nội dung liên quan đến cơ chế chính sách hỗ trợ và phương án cho vay vốn để thực hiện các dự án cấp nước trên địa bàn thành phố, UBND thành phố thống nhất đề xuất của Sở Tài chính. Đồng thời, giao các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 11/6/2018 của UBND thành phố về việc xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư cấp nước trên địa bàn thành phố.

Các Sở Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 4560/UBND-KT ngày 26/9/2018 về việc rà soát giá nước sạch trên địa bàn thành phố theo tiêu chuẩn nước uống tại vòi.

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, phê duyệt các nội dung liên quan đến việc giải quyết các thủ tục vay vốn, mức lãi suất cho vay phù hợp với thực tế cho các dự án cấp nước trên địa bàn thành phố, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật