Thành phố luôn đồng hành cùng văn nghệ sĩ và nhân dân trong việc xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại (18:24 24/10/2017)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 917-TB/TU về kết luận Hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô năm 2017.


Thường trực Thành ủy ghi nhận những đóng góp thiết thực của đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Với sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; qua đó, đã góp phần khẳng định các nhiệm vụ, giải pháp Thành phố đang triển khai thực hiện là đúng hướng và tạo được đồng thuận xã hội.

Thời gian tới, đội ngũ văn nghệ sỹ, tri thức cần tiếp tục cộng đồng trách nhiệm, chung tay, góp sức cùng Thanh phố giải quyết tốt hơn những hạn chể bất cập; những thách thức của hệ thống chính trị Thành phố; khơi dậy bảo tồn và phát huy tốt hơn các giá trị truyền thống văn hóa Thăng Long - Hà Nội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Thủ đô. Tiếp tục nghiên cứu, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn, ứng dụng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô phát triển nhanh, bên vững.

Ban cán sự đảng UBND Thành phố tập trung rà soát, chỉ đạo đầu tư nguồn lực từ ngân sách Thành phố cho các nhiệm vụ phục vụ sáng tác văn học, nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng; chú trọng nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, mô hình thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật; tổng hợp, tiếp thu, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các văn nghệ sỹ, tri thức tại Hội nghị.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật