Thành lập Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội (17:13 14/05/2018)


HNP - Ngày 11/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2278/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017.


Theo đó, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017 gồm 7 thành viên, do ôg Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ là Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Hội đồng thi thăng hạng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và có nhiệm vụ theo quy định; tham mưu tổ chức 02 kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính (từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên; từ chuyên viên lên chuyên viên chính) theo đúng các quy định của pháp luật.

Thông báo kế hoạch, thời gian, địa điểm, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và các nội dung liên quan đến thi thăng hạng; Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Phách, Ban Phúc khảo...; Tổ chức thu phí dự thi và sử dụng đúng quy định; Tổ chức các kỳ thi thăng hạng; Tổng hợp, báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả; Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi.

Hội đồng thi thăng hạng sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Nội vụ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, tự giải tán khi hết nhiệm vụ. Các thành viên của Hội đồng thi thăng hạng được hưởng chế độ áp dụng theo quy định phê duyệt tại Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2015 của Thành phố Hà Nội, trích từ nguồn kinh phí tổ chức thăng hạng viên chức đã giao cho Sở Nội vụ.

* Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Giám sát thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017. Theo đó, Ban Giám sát thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội do đồng chí Bùi Văn Định, Phó Chánh Thanh tra Thành phố là Trưởng ban; đồng chí Phạm Minh Tâm, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ là Phó Trưởng ban Giám sát; Bên cạnh đó, mời các ủy viên khác là công chức lãnh đạo, công chức chuyên môn Vụ Công chức, viên chức - Bộ Nội vụ.

Ban Giám sát thi thăng hạng viên chức hành chính (từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên; từ chuyên viên lên chuyên viên chính) làm việc theo quy định tại Điều 18 Quy chế Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV.

Ban Giám sát xét thăng hạng sử dụng con dấu của Thanh tra Thành phố trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Giám sát xét thăng hạng vận dụng theo định mức chi cho Ban Giám sát được phê duyệt tại Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2015 của Thành phố Hà Nội, trích từ nguồn kinh phí tổ chức thăng hạng viên chức đã giao cho Sở Nội vụ.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật