Thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" (14:46 17/05/2018)


HNP - Ngày 16/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2348/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Theo quyết định, thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: Bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội - Trưởng Ban Giám khảo; Mời Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hà Nội - Phó Trưởng Ban Giám khảo.

Tổ thư ký gồm: Ông Nguyễn Sỹ Tuấn, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội - Tổ trưởng; Ông Nguyễn Minh Thanh - Phó Trưởng phòng Kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội - Tổ phó.

Ban Giám khảo có trách nhiệm tổ chức chấm thi theo Thể lệ cuộc thi, đảm bảo chính xác, công tâm, khách quan; Ban Giám khảo và Tổ thư ký tự giải thể khi kết thúc cuộc thi. Quyết định này có hiệu lực kể tự ngày ký.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật