Tăng mức hỗ trợ cho người dân vùng ảnh hưởng môi trường tại khu xử lý chất thải (20:38 05/07/2018)


HNP - Chiều 5/7, kỳ họp thứ Sáu, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho người dân khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

100/100 đại biểu tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết


Theo Tờ trình của UBND TP, theo quy định tại Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam: “Bãi chôn lấp chất thải rắn hỗn hợp (vô cơ và hữu cơ) hợp vệ sinh, phải có khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường nhỏ nhất giữa hàng rào bãi chôn lấp chất thải rắn đến chân các công trình xây dựng khác lớn hơn hoặc bằng 1.000m”. 
 
Tuy nhiên, thực tế do lịch sử để lại, hiện vẫn có người dân sinh sống, sản xuất (chủ yếu trước khi xây dựng Khu xử lý chất thải) trong vòng phạm vi bán kính quy định về an toàn vệ sinh môi trường được quy định nêu trên tại các Khu xử lý chất thải trên địa bàn thành phố. 
 
Để bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trong khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải, UBND Thành phố đã ban hành các Quyết định về hỗ trợ ảnh hưởng môi trường cho người dân trong phạm vi ảnh hưởng của các khu xử lý chất thải. UBND TP Hà Nội đề nghị HĐND TP quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân sinh sống và làm việc thường xuyên trong phạm vi bán kính đến 500m (đối với bãi chôn lấp chất thải quy mô lớn và rất lớn). 
 
Cụ thể: Đối với các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp quy mô lớn và rất lớn (công suất tiếp nhận > 65.000 tấn/năm), mức hỗ trợ từ 0m-150m là 133 nghìn đồng/người/30 ngày (mức cũ là 70 nghìn đồng); từ 150m-300m là 106 nghìn đồngngười/30 ngày (mức cũ là 66 nghìn đồng); từ 300m-500m là 84 nghìn đồng/người/30 ngày (mức cũ là 47 nghìn đồng); từ 500m-600m là 80 nghìn đồng/người/30 ngày (mức cũ là 35 nghìn đồng)...
 
Với đất canh tác trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường từ 0-500m giữ nguyên là 170 nghìn đồng/m2/năm và từ 500-1.000m giữ nguyên 102 nghìn đồng/m2/năm.
 
Mức hỗ trợ với khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp quy mô nhỏ và vừa (công suất <65 nghìn tấn/năm) với phạm vi 0m-150m mức hỗ trợ là 92 nghìn đồng/người/30 ngày (mức cũ là 70 nghìn đồng); từ 150m-300m mức hỗ trợ giữ nguyên là 66 nghìn đồng/người/30 ngày; từ 300m-500m mức hỗ trợ từ 47 nghìn đồng xuống 40 nghìn đồng/người/30 ngày.
 
Mức hỗ trợ cũng áp dụng với đối tượng không đăng ký hộ khẩu thường trú, là cán bộ, công chức, viên chức hoặc học sinh, sinh viên, người lao động có họp đồng lao động ký với đơn vị, cơ quan hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng lao động nằm trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường tính từ hàng rào khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp, nằm trong danh sách đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị, cơ quan sử dụng lao động nêu trên; hiện đang làm việc liên tục trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường. Đối tượng có nhà nằm ngoài vùng ảnh hưởng môi trường nhưng có đất canh tác nằm trong vùng ảnh hưởng môi trường, vẫn thường xuyên lao động, sản xuất nông, lâm nghiệp, đã được chính quyền địa phương xác nhận.
 
Với 100/100 đại biểu tán thành, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường đối với người dân khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được HĐND TP thông qua.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật