Rà soát biểu mẫu tính toán chi phí tuân thủ TTHC và cung cấp danh sách doanh nghiệp (11:13 11/01/2018)


HNP - Trong nội dung Công văn số 106/UBND-KSTTHC, ban hành ngày 9/1, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát biểu mẫu tính toán chi phí tuân thủ TTHC và cung cấp danh sách doanh nghiệp.


Công văn nêu rõ, thực hiện Công văn số 1272/HĐTV, ngày 28/12/2017 của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC về việc rà soát biểu mẫu tính toán chi phí tuân thủ TTHC và cung cấp danh sách doanh nghiệp, Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng ngành: Công Thương; Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Y tế; Công an Thành phố; Bảo hiểm xã hội Hà Nội; Cục thuế Hà Nội; Hải quan Hà Nội; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Cục thi hành án Dân sự Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát, tham gia ý kiến vào biểu mẫu tính toán chi phí tuân thủ TTHC; cung cấp danh sách doanh nghiệp đã thực hiện TTHC trong 06 tháng cuối năm 2017, báo cáo UBND Thành phố trước 15/01/2018.   


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật