Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ Trường Tiểu học Bình Minh (19:10 11/10/2018)


HNP - Ngày 8/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5355/QĐ-UBND về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động Trường Tiểu học Bình Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Trường Tiểu học Bình Minh là cơ sở giáo dục phổ thông chuyên biệt công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Trụ sở chính của Trường tại số 80, phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Trường Tiểu học Bình Minh có nhiệm vụ thực hiện chương trình giáo dục chuyên biệt đối với học sinh thiểu năng trí tuệ và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học đối với học sinh phát triển bình thường theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức bộ máy, biên chế: Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật đối với trường chuyên biệt; đảm bảo đủ cơ cấu, định mức đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về giáo dục chuyên biệt và hòa nhập, thực hiện đúng Điều lệ trường Tiểu học và các quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật. Biên chế của Trường Tiểu Bình Minh được giữ nguyên theo số biên chế đã được UBND Thành phố giao trong năm 2018 (50 chỉ tiêu gồm có: 46 viên chức, 04 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP).

Trường Tiểu học Bình Minh là cơ sở giáo dục phổ thông chuyên biệt công lập hoạt động theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xác định cơ chế tài chính đối với Trường Tiểu học Bình Minh trên cơ sở nguồn thu và các nhiệm vụ chi của nhà trường theo quy định hiện hành của pháp luật.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật