Phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai (10:51 17/05/2018)


HNP - Ngày 15/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2322/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.


Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã được Đại hội đại biểu Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thông qua ngày 21/3/2018.

Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai là tổ chức xã hội của người khuyết tật sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Hoàng Mai, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt.

Hội có nhiệm vụ chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức hoạt động theo điều lệ Hội đã được phê duyệt. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội. Đại diện cho hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Hội thực hiện chế độ báo cáo hàng năm tình hình tổ chức, hoạt động của Hội với UBND quận Hoàng Mai, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật