Phê duyệt chủ trương xử lý cấp bách chống sạt lở bờ tả sông Cà Lồ ở Sóc Sơn (19:08 11/10/2018)


HNP - Ngày 9/10, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5403/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ tả sông Cà Lồ, đoạn từ cửa ra kênh Lương Phúc đến khu vực cửa Đình xóm Mon, thôn Lương Phúc, xã Việt Long (huyện Sóc Sơn).

Theo quyết định, gia cố bảo vệ bờ bằng kè hộ chân, lát mái đá hộc dài khoảng 265m. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến gần 9,7 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2018 nhằm ngăn chặn sạt lở bờ sông, đảm bảo ổn định, an toàn bờ tả sông Cà Lồ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình, tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Nhà nước và thành phố. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng và quy chế dân chủ cơ sở theo quy định, công bố công khai các thông tin của dự án để nhân dân vùng dự án biết và tham gia giám sát...

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Tài chính chủ trì đề xuất báo cáo UBND thành phố bố trí nguồn vốn (từ nguồn sự nghiệp kinh tế hoặc dự phòng ngân sách thành phố) đảm bảo tiến độ dự án, không để xảy ra nợ xây dựng cơ bản...


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật