Nâng cao vị thế, uy tín của Đại học Quốc gia Hà Nội (09:08 16/02/2018)


HNP - Ngày 12/2, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1179-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi thăm và làm việc với Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội.


Theo đó, Thường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, giảng viên cùng những kết quả đạt được của Đại học Quốc gia trong quá trình xây dựng và phát triển đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Thủ đô Hà Nội.

Thường trực Thành ủy thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đại học Quốc gia đã xác định trong thời gian tới. Để phấn đấu mục tiêu xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội đạt các tiêu chí cơ bản của đại học nghiên cứu vào năm 2020, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của đất nước, Đảng ủy, Hội đồng và Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và sinh viên; làm tốt công tác tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của Đại học Quốc gia Hà Nội trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ; quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

Nâng cao vị thế, uy tín của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như từng đơn vị trực thuộc; đảm bảo chất lượng đào tạo, khả năng hội nhập quốc tế và hỗ trợ việc làm của sinh viên, học viên sau tốt nghiệp, định hướng khởi nghiệp cho sinh viên theo chủ trương xây dựng trung tâm khởi nghiệp của thành phố.

Chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên, các lĩnh vực và thế mạnh của Đại học Quốc gia Hà Nội về toán học, vật lý, hóa, sinh học; tăng cường các nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội - nhân văn và khoa học giáo dục nhằm cung cấp các luận cử khoa học góp phần giải quyết những nhiệm vụ trọng yếu của quốc gia và TP Hà Nội như bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; triển khai các nghiên cứu kinh tế vĩ mô phục vụ công tác hoạch định chính sách cũng như phản biện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Thường trực Thành ủy yêu cầu các sở, ngành liên quan của thành phố tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Đại học Quốc gia Hà Nội; định kỳ báo cáo Thành ủy, UBND thành phố kết quả triển khai thực hiện.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật