Nâng cao chất lượng tham mưu của các Ban HĐND thành phố Hà Nội (21:36 09/03/2018)


HNP - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật, các Ban HĐND thành phố Hà Nội đã đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” đối với những lĩnh vực được phân công. Ngoài tham thực hiện tốt chức năng theo luật định, các Ban còn làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng Đoàn, Thường trực HĐND thành phố nhiều lĩnh vực khác.


Bám sát thực tiễn để tham mưu kịp thời

Bên cạnh làm tốt vai trò giám sát, khảo sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân... thời gian qua, các Ban HĐND thành phố Hà Nội còn làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn, Thường trực HĐND thành phố thực hiện tốt các chương trình, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án của Thành ủy và các Ban chỉ đạo của Thành ủy.

Nổi bật, phải kể đến việc Ban Pháp chế HĐND thành phố đã tham mưu với Đảng đoàn, Thường trực HĐND thành phố đánh giá kết quả thực hiện Đề án 04-ĐA/TU về nâng cao năng lực, hiệu lực hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 và xây dựng Đề án giai đoạn 2017-2021; tham mưu với Thường trực HĐND thành phố tổ chức 2 hội nghị giao ban với HĐND quận, huyện, thị xã về thực hiện một số quy định mới trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Kế hoạch 51-KH/TU của Thành ủy về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn, Ban Pháp chế đã rà soát, tổng hợp, tham mưu với Đảng đoàn ban hành Kế hoạch số 38/KH-ĐĐ để thực hiện giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phân loại 195 vụ việc giao cho các Ban HĐND thành phố giám sát và tham mưu với Thường trực HĐND thành phố giám sát.

Cùng với Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố cũng đã chủ động tham mưu với Thường trực HĐND thành phố giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp. Đó là tham mưu về định hướng, nguyên tắc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 và định hướng phân bổ ngân sách năm 2018 bảo đảm chất lượng; ban hành quyết định về quy trình nội bộ phê chủ trương dự án đầu tư công theo Luật Đầu tư công; phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án được HĐND thành phố ủy quyền bảo đảm đúng quy định.

Sự kiện được nhiều cử tri ghi nhận trong thời gian qua là việc Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức tốt phiên giải trình về thực hiện các quy định của pháp luật trong thu gom, xử lý chất thải rắn và quản lý hồ (khu vực nội thành) trên địa bàn thành phố. Phiên giải trình thành công có sự đóng góp, tham mưu tích cực của các Ban, trong đó chủ công là Ban Đô thị, Ban Pháp chế trong việc xây dựng kịch bản, phóng sự, tài liệu cho phiên giải trình.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Hoài Nam cho rằng, kinh nghiệm để tham mưu trúng, đúng, kịp thời, mỗi thành viên các Ban đều bám sát thực tiễn, nắm bắt thông tin qua nhiều kênh, thậm chí đôi khi nắm bắt thông tin qua phương thức hoạt động cá nhân của mỗi đại biểu chuyên trách.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu

Trên cơ sở chủ đề của thành phố xác định năm 2018 là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, HĐND thành phố đã ban hành chương trình công tác gồm 256 nội dung, trong đó, Thường trực HĐND thành phố thực hiện 68 nội dung; các Ban và Văn phòng HĐND thành phố thực hiện 188 nội dung. Theo đó, các Ban HĐND thành phố cũng sẽ chủ động bám sát, tham mưu cho Đảng đoàn, Thường trực HĐND thành phố. Trọng tâm, sẽ tham mưu, chuẩn bị nội dung theo thẩm quyền HĐND thành phố về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; xây dựng nội dung theo trách nhiệm của HĐND thành phố trong việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị; lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, các Ban còn chuẩn bị các nội dung để Thường trực HĐND thành phố tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành chỉ thị chuyên đề về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động  HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021. Cùng với đó, các Ban HĐND thành phố tham mưu, tham gia hội nghị chuyên đề của Thường trực HĐND các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và Duyên hải bắc bộ, nhằm tăng cường mở rộng quan hệ với các tỉnh, thành phố khu vực. Đặc biệt, Ban Pháp chế HĐND thành phố tham mưu cho Thường trực các nội dung để tham gia vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình Quốc hội theo yêu cầu của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và thành phố.

Theo Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai: tới đây, Thường HĐND thành phố sẽ thực hiện giám sát chuyên đề 2 nội dung: Tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật đất đai; kết quả giải quyết các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố sẽ thực hiện 2 phiên giải trình thuộc hai lĩnh vực Văn hóa-Xã hội và Kinh tế-Ngân sách. Hiện nay, các Ban đang tích cực, chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan, tham mưu cho Thường trực HĐND thành phố theo các chủ đề trên với tinh thần “ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả".


Hà Vy


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật