Điều chỉnh một số nội dung cải tạo, nâng cấp Trạm bơm tiêu Săn (19:21 08/11/2018)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5956/QĐ-UBND, điều chỉnh một số nội dung Dự án cải tạo, nâng cấp Trạm bơm tiêu Săn, huyện Thạch Thất (phần kênh và công trình trên kênh).

Theo quyết định, kênh T1, điều chỉnh cống cuối kênh T1 qua tuyến đường 419; bổ sung cứng hóa đoạn kênh từ cống qua đường TL 419 đến hồ điều hòa Trạm bơm Săn dài 56m. Tương tự, kênh T2, điều chỉnh đoạn từ K0+682 đến K1+337 dài 654m kênh mặt cắt hình thang, mái bờ tả xây tường kè kết cấu bằng đá, cứng hóa mặt bờ tả bằng bê tông xi măng kết hợp giao thông.

Diện tích sử dụng đất của dự án là 224.068,2m2, trong đó: Diện tích đất hiện trạng lòng kênh là 56.879m2; diện tích đất thu hồi là 167.189,2m2.

Về phương án xây dựng (thiết kế cơ sở) kênh T1, điều chỉnh thiết kế xây dựng cống mới cuối kênh T1 qua tuyến đường 419, bằng cách phá bỏ cống cũ, xây dựng cống mới tại vị trí cống cũ. Bổ sung cứng hóa đoạn kênh từ cống qua đường TL 419 đến hồ điều hòa Trạm bơm Săn dài 56m. Với kênh T2, điều chỉnh thiết kế đoạn từ K0+682,5 đến K1+337 dài 654m bảo đảm mặt cắt, chiều cao kênh..., đồng thời cứng hóa mặt bờ tả kết hợp giao thông bề rộng mặt đường.

Tổng mức đầu tư dự án là gần 173,3 tỷ đồng, gồm: Chi phí xây dựng gần 75,2 tỷ đồng; quản lý dự án gần 1,5 tỷ đồng; vấn đầu tư xây dựng hơn 11,1 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng 66,64 tỷ đồng; dự phòng hơn 15,7 tỷ đồng... Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2013 - 2019.

Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo các Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 2/6/2011, Quyết định số 7938/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND TP Hà Nội.

UBND huyện Thạch Thất (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung, số liệu và hồ sơ trình phê duyệt. ổ chức thực hiện các bước tiếp theo của dự án điều chỉnh đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, kiểm tra, rà soát, tính toán lại phương án thiết kế, biện pháp thi công các hạng mục công trình đảm bảo công trình an toàn, bền vững trong mọi tình huống trên cơ sở tối ưu về kinh tế, kỹ thuật. Trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh: Tổ chức khảo sát bổ sung (nếu cần), lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, tính toán xác định quy mô, kết cấu công trình đảm bảo tối ưu về kinh tế, kỹ thuật cho tất cả các hạng mục công trình trên tất cả các mặt; đầu tư tiết kiệm, hiệu quả cao; không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư...


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật