Điều chỉnh dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu, lai tạo giống bò BBB trên nền bò lai Sind thành đàn bò F1 hướng thịt (14:54 08/11/2018)


HNP - Ngày 5/11, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6094/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh Dự án “Ứng dụng kết quả nghiên cứu, lai tạo giống bò BBB trên nền bò lai Sind thành đàn bò F1 hướng thịt trên địa bàn TP Hà Nội”.

Tổng vốn đầu tư thực hiện các nội dung trên dự kiến 4.080 tỷ đồng, trong đó: Vốn của hộ dân và doanh nghiệp hơn 3.931 tỷ đồng; ngân sách thành phố gần 149,2 tỷ đồng. Qua đó, tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, bền vững chăn nuôi bò thịt F1 BBB theo hướng chuyên canh, tập trung và có hiệu quả cao trên địa bàn thành phố, góp phần hoàn thành mục tiêu sản xuất bò thịt của thành phố, đáp ứng trên 60% nhu cầu tiêu dùng thực phẩm vào năm 2025; tạo ra trên 200 nghìn việc làm cho các hộ dân tại các khu vực nông thôn của Hà Nội.

Thông qua dự án trên sẽ tập huấn nâng cao kỹ thuật về thụ tinh nhân tạo và cấy truyền phôi; giám định, bình tuyển gia súc và tập huấn chăn nuôi bò thịt chất lượng cao cho 21 nghìn hộ dân, tương đương 210 lớp (100 người/lớp) tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò thịt chất lượng cao cho hộ nông dân...; mua 525.000 liều tinh bò BBB (Blanc Bleu Belge) sử dụng tinh sản xuất trong nước; mua thiết bị, vật tư phục vụ dự án. Cấp phát thiết bị, vật tư và tinh bò BBB cho các điểm bảo quản tinh tại các huyện tham gia dự án; dự kiến kết thúc dự án tạo ra 84 bò thuần BBB nuôi tại Hà Nội.

Ngoài ra, thông qua dự án sẽ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa thịt bò F1 BBB trên địa bàn thành phố; phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng chuỗi liên kết thịt bò Hà Nội; hướng dẫn hộ chăn nuôi theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, liên kết với các tỉnh theo phương thức chuyển giao công nghệ. Các tỉnh tiếp thu công nghệ, sản xuất bò F1 BBB cung ứng cho Hà Nội. Phối hợp các địa phương, các doanh nghiệp, trang trại, nông hộ trong việc xây dựng các cơ sở thu mua bê F1 BBB để vỗ béo hoặc cung ứng cho nhà máy giết mổ.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật