Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB, CC, VC và Hội nghị người lao động năm 2019 (14:57 08/11/2018)


HNP - Ngày 7/11, UBND Thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 208/HD-UBND-LĐLĐ về tổ chức Hội nghị CB,CC,VC và Hội nghị người lao động (NLĐ) năm 2019.

Theo đó, việc tổ chức Hội nghị CB, CC, VC do người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan xã, phường, thị trấn, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị CB, CC, VC của cơ quan, đơn vị; phải đảm bảo dân chủ, thiết thực, đúng trình tự, nội dung, hình thức, thành phần.

Hội nghị thường kỳ tổ chức mỗi năm một lần vào cuối năm; Đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, có thể tổ chức Hội nghị vào thời gian kết thúc năm học để phù hợp với đặc thù của ngành; Hội nghị bất thường tổ chức khi có 1/3 số CB, CC, VC của cơ quan, đơn vị hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị yêu cầu hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết.

Căn cứ vào số lượng CB, CC, VC và điều kiện cụ thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thống nhất với công đoàn cơ quan, đơn vị để quyết định thành phần dự Hội nghị bao gồm toàn thể CB, CC, VC hoặc Hội nghị đại biểu.

Hội nghị CB, CC, VC tập trung kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kế hoạch công tác năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới; lắng nghe, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của CB, CC, VC; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; công tác chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống CB, CC, VC trong cơ quan, đơn vị; phát động các phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với Công đoàn; báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân, bầu Ban Thanh tra nhân dân; khen thưởng các tập thể, cá nhân...

Về tổ chức Hội nghị người lao động được tổ chức 12 tháng một lần. Căn cứ vào số lượng người lao động và điều kiện sản xuất kinh doanh cụ thể, người sử dụng lao động thống nhất với Công đoàn cơ sở để quyết định thành phần dự Hội nghị bao gồm toàn thể người lao động trong doanh nghiệp hoặc đại biểu; Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức hội nghị người lao động và phổ biển công khai đến người lao động trong doanh nghiệp sau khi tham khảo ý kiến Công đoàn cơ sở; bố trí địa điểm, thời gian, các điều kiện vật chất cần thiết và tổ chức hội nghị người lao động; Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động tham gia xây dựng và thực hiện quy chế tổ chức hội nghị người lao động.

Về tổ chức và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân: Ban Thanh tra nhân dân được tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước. Nơi nào chưa thành lập hoặc hết nhiệm kỳ (02 năm) thì Công đoàn cơ sở phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị công tác nhân sự giới thiệu, tổ chức bầu Ban Thanh tra nhân dân tại Hội nghị CB,CC,VC và Hội nghị NLĐ chỉ đạo hoạt động công tác của Ban Thanh tra nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thanh tra Nhà nước đồng cấp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân mới thành lập hoặc mới kiện toàn tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Đối với Hội nghị CB,CC,VC: Hoàn thành trước ngày 20/01/2019; Riêng khối đơn vị sự nghiệp là các cơ sở giáo dục đao tạo, tổ chức Hội nghị CB,CC,VC vào cuối năm học 2018-2019. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2019; Đối với Hội nghị NLĐ: Các doanh nghiệp hoàn thành trước ngày 30/6/2019.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật