Công nhận tuyến phố Nguyễn Văn Lộc là tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn quận Hà Đông (14:37 12/01/2019)


HNP - Ngày 09/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc công nhận tuyến phố Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao là tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, công nhận tuyến phố Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội là tuyến phố văn minh đô thị Thành phố Hà Nội.

UBND quận Hà Đông, UBND phường Mộ Lao có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết và thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, duy trì danh hiệu tuyến phố văn minh đô thị đối với tuyến phố Nguyễn Văn Lộc trên địa bàn phường Mộ Lao, quận Hà Đông theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch UBND quận Hà Đông; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Công thương, Xây dựng, Văn hoá và thể thao; Giám đốc Công an Thành phố; Chủ tịch UBND phường Mộ Lao và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật