Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (14:47 17/05/2018)


HNP - Ngày 16/5, UBND thành phố Hà ban hành Quyết định số 2347/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, các Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội gồm: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón; Tiếp nhận bản công bố hợp quy; Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng; Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật; Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

Các TTHC sau đây hết hiệu lực: Thủ tục số 14, số 29, số 42 thuộc lĩnh vực Chăn nuôi, lĩnh vực Bảo vệ thực vật và lĩnh vực Chế biến nông lâm sản và nghề muối tại Quyết định số 5582/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố; Thủ tục số 01, số 10, số 11 thuộc lĩnh vực Bảo vệ thực vật và lĩnh vực Trồng trọt tại Quyết định số 8724/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố; Thủ tục số 23, số 24 của lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản-thủy sản tại Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật