Chuẩn bị Hội nghị “Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi” (10:56 17/05/2018)


HNP - Ngày 16/5, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2111/UBND-NC cho ý kiến về việc Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố tổ chức Hội nghị “Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi”.

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Văn bản số 235-TTr/BDVTU ngày 9/3/2018 của Ban Dân vận Thành ủy về việc Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố đề nghị về việc tổ chức Hội nghị "Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2012 - 2017, UBND thành phố giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan tạo điều kiện để Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố tổ chức Hội nghị "Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi" giai đoạn 2012-2017 đảm bảo thiết thực, đúng quy định; báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/5/2018.

UBND quận, huyện, thị xã quan tâm chi đạo các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố tạo điều kiện giúp người cao tuổi cấp huyện, xã tổ chức Hội nghị "Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi" giai đoạn 2012 - 2017 theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-NCTHN ngày 6/2/2018 và Kế hoạch số 07/KH-NCTHN ngày 24/1/2018 tổ chức Hội nghị "Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi" giai đoạn 2012-2017.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật