Chuẩn bị các điều kiện đề nghị xét công nhận Gia Lâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới (19:07 11/10/2018)


HNP - Ngày 10/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 7987/VP-KT, đề nghị sở, ngành liên quan hoàn thành kế hoạch xét, công nhận huyện và xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Theo đó, để hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Gia Lâm đạt chuẩn NTM năm 2018, Sở NN&PTNT đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND huyện Gia Lâm sớm tiến hành thẩm định, hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND thành phố công nhận đạt chuẩn quốc gia các Trường THPT Cao Bá Quát, công nhận lại Trường THPT Dương Xá, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ. Còn Sở Tài nguyên và Môi trường và sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây.   

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành kế hoạch xét, công nhận huyện, xã đạt chuẩn NTM năm 2018, UBND thành phố chỉ đạo: Về việc thực hiện kế hoạch xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM, giao các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Gia Lâm và sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, phối hợp, thực hiện hoàn thành các tiêu chí quy định về giáo dục và môi trường theo đề nghị của Sở NN&PTNT; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố theo quy định.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp sở, ngành, đơn vị liên quan liên quan tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các huyện đã cơ bản hoàn thành, dự kiến đề nghị xét, công nhận huyện NTM năm 2018, tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí, quy trình thủ tục, hồ sơ quy định. Trường hợp có vướng mắc, kịp thời tham mưu, đề xuất báo cáo Thành ủy, UBND thành phố xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền.

Liên quan đến thực hiện kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM: Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã và sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, thẩm định trình UBND thành phố xem xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018 đảm bảo tiến độ, chất lượng quy định...


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật