Đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII (16:36 09/11/2018)


HNP - UBND TP vừa ban hành quyết định số 5973/QĐ-UBND phê duyệt phương thức đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Theo đó, UBND TP phê duyệt phương thức đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đối với các nhiệm vụ sau: Tổ chức lễ khai mạc, bế mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII; Công tác hậu cần và dịch vụ công.

Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quyết định và chịu trách nhiệm thực hiện đặt hàng theo các quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm thực hiện đặt hàng theo các quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 105/2008/TT- BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí đặt hàng trên cơ sở đề cương kịch bản chương trình lễ khai mạc, bế mạc Đại hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khối lượng công việc thực hiện đặt hàng, định mức đơn giá do Nhà nước quy định. Thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán giá trị đặt hàng theo khối lượng, chất lượng công việc đặt hàng theo hợp đồng ký kết với đơn vị theo quy định.


Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật