51 người đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển (19:12 11/10/2018)


HNP - Ngày 9/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5395/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển gồm 51 người. Giao Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển của thành phố Hà Nội, tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với 51 trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển của thành phố Hà Nội; Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc sở Nội vụ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc UBND Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật