Thành lập BCĐ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X (12:37 20/04/2021)


HNP - Ngày 15/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X, năm 2021-2022.

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô thứ X, năm 2021-2022, do ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm Trưởng ban; Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm Phó Trưởng Ban.

BCĐ có nhiệm vụ chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022, đảm bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực; Chỉ đạo triển khai, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X, năm 2021-2022; Quyết định thành lập BTC Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X, năm 2021-2022 do Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng Ban.

Các thành viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng BCĐ chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trưởng BCĐ ban hành quy chế làm việc của BCĐ.

Trưởng BCĐ và Phó Trưởng BCĐ sử dụng con dấu của UBND Thành phố; các ủy viên BCĐ sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. BCĐ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X, năm 2021-2022.

Kinh phí hoạt động của BCĐ do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí từ nguồn kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X, năm 2021-2022. 
 
* Cùng ngày, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1758/QĐ-UBND về việc thành lập BTC Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X, năm 2021-2022. Theo đó, thành lập BTC Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X, năm 2021-2022, do ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm Trưởng ban; Phó Trưởng Ban, gồm các ông, bà: Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Phó Trưởng Ban thường trực; Bà Đinh Thị Lan Duyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Thành phố.

BTC hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của BCĐ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X, năm 2021-2022 và thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X, năm 2021-2022, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện; Điều phối hoạt động của các sở, ngành, địa phương liên quan trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Trưởng BTC quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc và ban hành quy chế làm việc của BTC. BTC làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng BTC chịu trách nhiệm trước BCĐ Thành phố và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BTC theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trưởng BTC sử dụng con dấu của UBND Thành phố; các Phó Trưởng Ban và các Ủy viên BTC sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao. BTC tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X, năm 2021-2022.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t