Tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (10:48 12/04/2021)


HNP - Ngày 8/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1030/UBND-KH&ĐT về xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan xác định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để có kế hoạch thực hiện theo lộ trình phù hợp; bảo đảm hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực, cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300 - 8.500 USD, quyết tâm hoàn thành 6 chỉ tiêu về kinh tế, 6 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội và 5 chỉ tiêu về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường; tuân thủ thực hiện 12 giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố…
 
UBND các huyện, thị xã khẩn trương kiểm tra, rà soát xác định tính cấp thiết, đánh giá thực trạng của từng danh mục công trình trên địa bàn để đề xuất đầu tư nhằm thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Trường hợp, không cân đối được nguồn lực đầu tư, phối hợp các sở chuyên ngành và đơn vị liên quan đề xuất ngân sách thành phố hỗ trợ.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát xác định tính cấp thiết của từng danh mục công trình trên địa bàn các huyện, thị xã để xây dựng, đề xuất thành phố ban hành chương trình hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã đầu tư cơ sở vật chất nhằm thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND thành phố, gồm các nội dung thành phần: Hỗ trợ đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ đầu tư xây dựng, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021- 2025; hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề giai đoạn 2021- 2025 của Thủ đô Hà Nội và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đối với một số địa phương bị thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia, thành phố và bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của thành phố; hỗ trợ đầu tư hạ tầng kinh tế các huyện còn khó khăn, không tự cân đối được nguồn lực đầu tư.
 
Thời gian xây dựng hoàn thành chương trình cần song hành với tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) của thành phố, báo cáo HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp giữa năm 2021, dự kiến vào tháng 7/2021.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t