Huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 (20:19 11/06/2021)


HNP - Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh vừa ký Văn bản số 1712/UBND-KT gửi Sở Tài chính và UBND các quận, huyện, thị xã về việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19.

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát trở lại với những diễn biến phức tạp, khó lường; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 02/6/2021 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc; để triển khai tập trung và có hiệu quả phong trào vận động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung trong và Thành phố, góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:
 
Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan xây dựng phương án tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tài trợ kinh phí cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của các quận, huyện, thị xã để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho người dân địa bàn các quận, huyện, thị xã. 
 
Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn chủ động nguồn kinh phí để đảm bảo việc tiêm vắc xin cho cán bộ, công nhân, người lao động của doanh nghiệp, đơn vị.
 
UBND các quận, huyện, thị xã có văn bản tổng hợp, báo cáo việc huy động xã hội hóa nêu trên trước ngày 15/6/2021, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo,
 
UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố nội dung công việc nêu trên và cân đối nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện tiêm vắc xin phòng ngừa dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t