Chấp thuận việc công bố các huyện Thường Tín và huyện Thạch Thất đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (15:23 16/04/2021)


HNP - Ngày 15/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1095/UBND-KT về thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận các huyện Thường Tín và huyện Thạch Thất đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Sở NN&PTNT về việc xin ý kiến tổ chức thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Thường Tín, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đạt chuẩn NTM năm 2020, tổ chức công bố huyện Thạch Thất và huyện Thường Tín đạt chuẩn NTM.

Để đảm bảo thực hiện quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời động viên nhân dân và cán bộ các huyện Thạch Thất, Thường Tín tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, Sở NN&PTNT đề xuất UBND thành phố xem xét, có văn bản chỉ đạo: Chấp thuận chủ trương đề nghị của Sở NN&PTNT tại văn bản nêu trên. Cùng với đó, giao UBND các huyện Thường Tín, Thạch Thất chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ Hà Nội), Văn phòng Điều phối NTM thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ đúng quy định chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công bố các huyện Thường Tín, Thạch Thất đạt chuẩn NTM năm 2020; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, báo cáo UBND thành phố theo quy định.
 
Về việc trên, UBND thành phố chấp thuận chủ trương đề nghị của Sở NN&PTNT; đồng thời, giao UBND các huyện Thường Tín, Thạch Thất chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ Hà Nội), Văn phòng Điều phối NTM thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng quy định chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công bố các huyện Thường Tín, Thạch Thất đạt chuẩn NTM năm 2020, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t