Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 2 (16:54 19/05/2021)


HNP - Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 - đơn vị bầu cử số 2 (quận Hoàn Kiếm).


DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ (xếp theo thứ tự ABC)
 
1. ÔNG VŨ ĐĂNG ĐỊNH 
 
2. CHU HỒNG MINH
 
3. ÔNG NGUYỄN NGỌC TUẤN
 
4. NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 
 
5. ĐINH HẢI YẾN
 
TIỂU SỬ TÓM TẮT NGƯỜI ỨNG CỬ:
 
 


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t