Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (18:28 22/07/2021)


HNP - Ngày 21/7, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, UBND TP ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sở Y tế phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện hỗ trợ đối với các trường hợp F0, F1 đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế trực thuộc. Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ đối với viên chức hoạt động nghệ thuật. Sở Du lịch phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ đối với hướng dẫn viên du lịch.
 
UBND TP cũng ủy quyền UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời, chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ đối với các chính sách cho: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Người lao động ngừng việc; Lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm; Hỗ trợ hộ kinh doanh; Hỗ trợ các trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại nhà; các trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly trước ngày Quyết định này có hiệu lực; các trường hợp F0, F1 đang cách ly tại cơ sở được chọn làm nơi cách ly tập trung trên địa bàn (ngoài các cơ sở cách ly tập trung đang giao Sở Y tế, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô quản lý). 
 
Bên cạnh đó, UBND TP giao Công an Thành phố phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ; chỉ đạo, hướng dẫn Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội thực hiện hỗ trợ đối với các trường hợp F0, F1 đang cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội theo quy định. Bộ Tư lệnh Thủ đô phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ; chỉ đạo, hướng dẫn các khu cách ly tập trung thực hiện hỗ trợ đối với các trường hợp F1 đang cách ly tại khu cách ly tập trung được UBND Thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô là đơn vị thường trực điều hành theo quy định.
 
Quyết định quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục, cũng như các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 địa bàn Thành phố, bao gồm: Giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất; Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật; Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch; Hỗ trợ Hộ kinh doanh; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
 
Về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do), đối tượng là người lao động (theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Luật Việc làm) làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố; người lao động bị cách ly, cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Để được hỗ trợ, người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (lao động tự do) phải có cư trú hợp pháp và bị mất việc làm do phải dừng hoạt động, trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021. Mức hỗ trợ sẽ là 1.500.000 đồng/người/lần và được chi trả trực tiếp cho người lao động trên cơ sở danh sách được phê duyệt.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t