HĐND Thành phố Hà Nội ban hành 5 Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề), khóa XVI (14:38 21/04/2022)


HNP - HĐND Thành phố Hà Nội vừa ban hành 5 Nghị quyết đã được Kỳ họp thứ Tư, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua.

Theo đó, các Nghị quyết gồm:

Nghị quyết số 02/QN-HĐND về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ Kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp thành phố.

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND Thành phố Hà Nội, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND Thành phố Hà Nội, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.


Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t