Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố (18:25 22/07/2021)


HNP - Ngày 21/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Quyết định được áp dụng cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm Văn phòng Thành ủy Hà Nội, các Ban Đảng và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Hà Nội), tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định này.
 
Theo Quyết định, có 5 chủng loại xe ô tô chuyên dùng được TP đưa ra gồm: Xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế; Xe ô tô có kết cấu đặc biệt, xe ô tô gắn thiết bị chuyên dụng, xe được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật, xe tải, xe bán tải và xe trên 16 chỗ ngồi quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP; Nhóm xe tải; Nhóm xe bán tải; Nhóm xe ô tô trên 16 chỗ ngồi. Đối tượng sử dụng cũng như số lượng xe được dùng cũng được quy định rõ.
 
Về mức giá xe ô tô chuyên dùng, Quyết định quy định mức giá tối đa đối với xe 5 chỗ ngồi là 720 triệu đồng/xe; xe 7-16 chỗ ngồi là 1.100 triệu đồng/xe; xe trên 16 đến 24 chỗ ngồi là 1.600 triệu đồng/xe; xe trên 24 đến 30 chỗ ngồi là 1.800 triệu đồng/xe; xe trên 30 đến 45 chỗ ngồi 2.500 triệu đồng/xe; xe bán tải 800 triệu đồng/xe; xe cứu thương 1.200 triệu đồng/xe.... Giá mua xe ô tô là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe. Trường hợp xe ô tô được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế đuợc miễn vào giá mua để xác định tiêu chuẩn, định mức.
 
Khi thực hiện mua sắm, các cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào đặc điểm, đặc tính kỹ thuật, chủng loại, nhãn hiệu, kết cấu có liên quan và giá thị trường tại thời điểm mua sắm, thực hiện lựa chọn đơn vị cung cấp theo quy định pháp luật về đấu thầu, đảm bảo giá mua không vượt quá giá mua tối đa do UBND Thành phố quy định tại Quyết định này. Trường họp mức giá mua xe trên thị trường tại thời điểm mua sắm cao hơn so với mức giá tối đa do UBND Thành phố ban hành, Sở Tài chính sẽ tham mưu báo cáo UBND Thành phố (sau khi lấy ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND Thành phố) xem xét điều chỉnh cho phù hợp, kịp thời. 
 
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch mua sắm, điều chuyển xe ô tô chuyên dùng. Việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cùng với đó, phải đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Ưu tiên mua xe ô tô chuyên dùng được lắp ráp trong nước, chỉ mua xe nhập khẩu khi xe lắp ráp trong nước không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của xe chuyên dùng. Kinh phí mua xe ô tô chuyên dùng được bố trí trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t