Cơ bản thống nhất hai nội dung tại Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17:26 18/04/2022)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội (khóa XVII).

Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, ngày 7/4/2022, đã xem xét, thảo luận hai nội dung về: Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của Thành phố Hà Nội; Biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, trên cơ sở nghiêm túc thảo luận và thống nhất quyết nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố trong việc xây dựng và chuẩn bị các báo cáo, tờ trình bảo đảm kỹ lưỡng, khoa học, chất lượng trình hội nghị.
 
Cơ bản thống nhất với hai nội dung trên, ngoài giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo tiếp thu như nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Đảng đoàn HĐND Thành phố căn cứ vào quy định hiện hành, chỉ đạo các ban chuyên môn của HĐND Thành phố thẩm tra nội dung các tờ trình, báo cáo của UBND Thành phố để trình HĐND thành phố xem xét, quyết định các nội dung nêu trên theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kết luận của Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII) với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t